Vognpark

FH 12 8×4 med fast lad med bådestøtter 75 t/m kran og fly jiib kan

nå 32 meter vandret og 36 meter lodret – Chauffør Christian

Se Løftdigram

FH 540 8×2 sættevognstrækker med 85 t/m kran og fly jiib

kan nå 32 meter vandret og 36 meter lodret – Chaffør lille Claus

Se løftdiagram

FH 12 6×4 sættevognstrækker med 40 t/m kran og fly jiib kan

nå 26 vandret og 30 meter lodret – Chaffør lille Claus

Se Løftdiagram

Volvo 6×2 sættevognstrækker med 55 t/m kran og fly jiib

kan nå 30 meter vandret og 34 meter lodret – Chaffør Claus

Se Løftdiagram

FH 12 8×4 med fast lad med bådestøtter 75 t/m kran og fly jiib kan

nå 32 meter vandret og 36 meter lodret – Chauffør Christian

Se løftdiagram